Услуги

ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ
УСЛУГАЦена ФондПартиц.Цена Комерцијална
Шаки403,00100,00250,00
Рамо419,00100,00450,00
Орбити522,00100,00550,00
Дуоденоскопија1.707,00350,002.500,00
ЕРЦП2.320,00250,002.500,00
NСГ2.073,00250,003.000,00
Рентгенско испитување на млечна жлезда (Мамографија)824,0080,002.000,00
Рентгенско испитување на млечна жлезда (Дигитална Мамографија)824,0080,003.000,00
Мамографија и ултразбучен преглед на дојки – дигитална техника824,0080,003.200,00
КТ на глава2.790,00250,003.000,00
КТ на орбити2.790,00250,003.000,00
КТ на параназални синуси2.790,00250,003.000,00
КТ на пирамиди2.790,00250,003.000,00
КТ на плувачки жлезди2.790,00250,003.000,00
КТ на глава со контрастни средства3.680,00350,004.000,00
КТ на торакс3.060,00350,004.000,00
КТ на торакален хид3.060,00350,004.000,00
КТ на торакс со контрастни средства3.950,00350,005.000,00
КТ на глава и торакс3.640,00350,004.000,00
КТ на предна вратна регија3.640,00350,004.000,00
КТ на глава и торакс со контрастни средства4.310,00450,005.000,00
КТ на абдомен3.990,00350,005.000,00
КТ на горен абдомен (со позитивен и негативен контраст со МПР, ССД)4.610,00450,005.000,00
КТ ентерографија3.990,00350,005.000,00
КТ на мала карлица3.990,00350,005.000,00
КТ на абдомен со контрастни средства4.610,00450,005.000,00
КТ на скелет3.190,00350,004.000,00
МДКТ на екстремитети (мускули и коски)3.190,00350,004.000,00
КТ на р’бетен столб3.190,00350,004.000,00
КТ на екстремитети – скелет3.190,00350,004.000,00
КТ на зглобови3.190,00350,004.000,00
КТ на мускули3.190,00350,004.000,00
КТ на коски3.190,00350,004.000,00
КТ на скелет со контрастни средства3.900,00350,005.000,00
КТ на цело тело7.800,00700,008.000,00
КТ со најмалку една дополнителна сесија600,0060,008.000,00
КТ на врат2.790,00250,004.000,00
КТ на врат со контрастни средства3.680,00350,004.000,00
КТ ангиографија на мозочни крвни садови5.000,00450,008.000,00
КТ ангиографија на крвни садови на вратот5.000,00450,008.000,00
КТ ангиографија на карлични крвни садови5.000,00450,008.000,00
КТ ангиографија на абдоменални крвни садови5.000,00450,008.000,00
КТ урографија4.010,00450,008.000,00
КТ на уринарно генитален тракт3.990,00350,005.000,00
КТ на межупростор3.650,00350,004.000,00
КТ на межупростор со контрастни средства4.320,00450,005.000,00
КТ испитување на конгенитални анатомски недостатоци5.000,00450,008.000,00
КТ анализа на дефекти на валвула5.000,00450,008.000,00
КТ 3Д слика за електро – физиолошки третман (антријална аблација)5.000,00450,008.000,00
КТ детекција и карактеризирање на промени во белите дробови во 3Д5.000,00450,008.000,00
КТ евалуација на аортно заболување на пулмоналните вени5.000,00450,008.000,00
КТ испитување на коронарните артерии5.000,00450,0010.000,00
КТ силна градна болка / пулмонална емболија / дисекција на аорта / заболување на коронарни артерии5.000,00450,008.000,00
КТ испитување на траума на цело тело дадени во 3Д техника5.000,00450,0010.000,00
КТ испитување на тумор пермеабилност5.000,00450,008.000,00
Невро перфузиони студии во 4 и 8 лонгитудинален опсег со прецизна тумор дијагноза5.000,00450,008.000,00
МТ на глава7.470,00700,008.000,00
МР на хипофиза7.470,00700,0011.000,00
МР на орбити7.470,00700,008.000,00
МР на паназални синуси7.470,00700,008.000,00
МР на пирамида со внатрешно уво7.470,00700,008.000,00
МР на темпоромандибуларен зглоб7.470,00700,008.000,00
МР на плувачки жлезди7.470,00700,008.000,00
Дополнителна сесија по менување на калем и апликација на контрастни средства800,0080,001.000,00
МР на р’бетен столб7.470,00700,008.000,00
МР на срце7.470,00700,008.000,00
МР на врат или карлица7.470,00700,008.000,00
МР на предна вратна регија7.470,00700,008.000,00
МР на цервитален р’бет7.470,00700,008.000,00
МР на мала карлица7.470,00700,008.000,00
Дополнителна сесија по менување на калем и апликација на контрастни средства800,0080,001.000,00
МР на врат, карлица или ѕид на торакс7.500,00700,008.000,00
МР на медијастинум7.500,00700,008.000,00
МР ангиографија на торакални крвни садови7.500,00700,008.000,00
МР на дојки7.500,00700,008.000,00
МР на екстремитети (мускули и коски)7.500,00700,008.000,00
МР на коски7.500,00700,008.000,00
МР на зглобови7.500,00700,008.000,00
МР на колено7.500,00700,008.000,00
Дополнителна сесија по менување на калем и апликација на контрастни средства800,0080,001.000,00
МР ангиографија на интракраниални садови7.800,00700,0011.000,00
МР ангиографија на крвни садови на вратот7.800,00700,0011.000,00
МР венографија и синусографија7.800,00700,0011.000,00
МР на абдомен7.800,00700,0011.000,00
МР на бубрези7.800,00700,0011.000,00
МР урографија7.800,00700,0011.000,00
МР на меки ткива7.800,00700,008.000,00
МР холангиопанкреатографија7.800,00700,008.000,00
МР ангиографија на абдоменални крвни садови7.800,00700,0011.000,00
Ехотомографија на тироидна жлезда300,0020,001.200,00
Ехотомографија на дојка300,0020,001.200,00
Пункциона, аспирациона и кор биопсија на дојка и меки ткива водена под ехо3.000,00250,006.000,00
Ехотомографија на абдомен400,0040,001.200,00
Ехотомографија на тестиси300,0020,001.200,00
Ехотомографија на меки ткива300,0020,001.200,00
ЕХО колор доплер на дојка300,0020,001.200,00
ЕХО на уринарен тракт300,0020,001.200,00
Ултразвучен преглед на дојки – дигитална техника490,0040,002.000,00
Ангиографија на периферни крвни садови4.500,00450,0010.000,00
Коронографија МДКТ виртуал4.500,00450,0010.000,00
Виртуелна колоноскопија4.500,00450,0010.000,00
Колор дуплекс доплер на каротидни вертебрални артерии, периферни артерии и вени1.200,00150,002.500,00
Иригографија1.500,00150,003.000,00
Пасажа на тенки црева600,0060,003.500,00
Колпоцистограм600,0060,002.000,00
Пункциона артериографија (каротис артериографија, церебрална панартериографија, пункциона артериографија на екстремитети, нефроангиографија)5.000,00450,0038.000,00
Балон дилатација на егзофагус5.000,00450,0058.702,00
Флебографија на екстремитети4.300,00450,008.420,00
Пункциона биопсија под КТ3.000,00250,009.786,00
Пункциона биосија под ЕХО и скопија3.000,00250,009.535,00
Балон дилатација на коронарни и периферни крвни садови40.000,003.700,0067.730,00
Стентирање на централни и периферни крвни садови60.000,005.700,00163.931,00
Емболизација со ПВА партикли340.000,006.000,00130.143,00
Емболизација на мозочни аневризми (420,000 – 956,000 ден. материјални трошоци)340.000,006.000,00130.250,00
Тромболиза со стептокинеза40.000,003.700,0057.922,00
Биопсија на дојка3.000,00250,005.880,00
Бележење на дојка3.000,00250,006.367,00
Полипи во дебело црево, детекција на аденом и КТ колонографија5.000,00450,008.000,00
3 контрасни испитувања на хепар, панкреас за карактеризација на тумор5.000,00450,008.000,00
КТ невроваскуларно структурно снимање (Цирцулус Њиллиси или краниални крвни садови)5.000,00450,008.000,00
КТ снимање на р’бетен столб во 3Д техника5.000,00450,008.000,00
Натива на абдомен370,00100,00650,00
Цервикален рбет424,00100,00450,00
Езофагус1.029,00150,001.200,00
Фистилографија2.013,00350,003.000,00
Граден кош329,00100,00330,00
И.В. Холаниографија1.929,00350,002.500,00
И.В. Урографија2.840,00450,004.000,00
Карлица429,00100,00500,00
Карлица на деца429,00100,00450,00
Колк419,00100,00450,00
Колено, надколеница403,00100,00450,00
Подлактица403,00100,00450,00
Краниограм522,00100,00550,00
Лумбален рбет553,00100,00490,00
Мандибула, шилер, села турцика566,00100,00590,00
Микциона уретро – цистографија – деца3.748,00450,004.500,00
Микциона уретро – цистографија – возрасни3.748,00450,005.000,00
Нативна на уринарен тракт370,00100,00650,00
Панорама на цел рбет2.275,00240,001.750,00
Патела303,00100,00350,00
Пасажа на тенки црева621,00140,003.500,00
Прсти232,00100,00250,00
Бели дробови643,00140,00750,00
Бели дробови и срце кај деца643,00140,00650,00
Ретроградна урографија2.300,00450,003.500,00
Рачен и скочен зглоб276,00100,00300,00
Клавикули419,00100,00420,00
Сиелографија1.865,00350,003.000,00
Параназални синуси293,00100,00350,00
Торакален562,00100,00490,00
Телекордис879,00140,00880,00
Томографија на бели дробови970,00140,001.500,00
Томографија на коски696,00120,001.300,00
Торакален и лумбален рбет959,00120,00490,00
Желудник и дуоденум1.707,00350,002.500,00