Оддели

  • ОДДЕЛ ЗА ТОРАКАЛНА РАДИОЛОГИЈА
  • ОДДЕЛ ЗА ПЕДИЈАТРИСКА РАДИОЛОГИЈА
  • ОДДЕЛ ЗА АБДОМИНАЛНА РАДИОЛОГИЈА
  • ОДДЕЛ ЗА МУСКУЛОСКЕЛЕТНА РАДИОЛОГИЈА
  • ОДДЕЛ ЗА УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА
  • ОДДЕЛ ЗА ГИНЕКОЛОШКА РАДИОЛОГИЈА И РАДИОЛОГИЈА НА ДОЈКА
  • ОДДЕЛ ЗА ЗА ГЕНИТО УРИНАРНА РАДИОЛОГИЈА
  • ОДДЕЛ ЗА УРГЕНТНА РАДИОЛОГИЈА (ДЕТАШИРАН ВО ОБЈЕКТОТ НА ХИРУРШКИ КЛИНИКИ)
  • ОДДЕЛ ЗА НЕУРО И ИНТЕРВЕНТНА ВАСКУЛАРНА РАДИОЛОГИЈА
  • ОДДЕЛ ЗА КОМПЈУТЕРИЗИРАНА ТОМОГРАФИЈА И МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА