За нас Услуги Оддели Персонал Контакт

ОДДЕЛ ЗА УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА

Одделението работи со апарат од фирмата TOSHIBA и има две сонди, од кои едната е конвексна од 3.75 MHz, другата линеарна од 8 MHz.

Основната дејност на одделението е:
А) Рана и точна ултрасонографска дијагностика на болестите на:

  1. Абдоменалните органи
  2. Уринарен тракт и ретроперитонеум
  3. Органите во карличната празнина
  4. Вратната регија
  5. Меките делови и зглобните простори.

Б) Едукација и доедукација на:

  1. Специјализанти по Радиологија
  2. Специјалисти Радиолози
  3. Специјалисти од други специјалистички гранки.

Работното време на одделението е од 08.00 - 14.00 часот. Прегледите се вршат во претходно закажаните термини, додека итните случаеви се прегледуваат веднаш.
Прегледите се закажуваат директно на шалтерите за закажување или пак на:

Тел.l: 02 / 31 47 582
од: 08.00 - 12.00 часот.

 

 
За нас Услуги Оддели Персонал Контакт
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА - 2009, Сите права задржани, Design by ©Print Mark