Генерални информации

Место на одржување: Хотел "ГРАНИТ" - Охрид
Време на одржување: 22-25.09.2016
Пријавување на: email: kongres@radiologija.org.mk
Краен рок на пријавување абстракти: 30.07.2016
Постер презентации: во електронска форма на e-mail: kongres@radiologija.org.mk

Котизации:

Специјалисти

140€

Специјализанти (по Радиологија)

60€

Радиолошки Технолози

40€

Студенти

слободно

 

 

 

Сместување:

Цена на база ноќевање со појадок 1/1 соба
45€
Цена на база ноќевање со појадок 1/2 соба (по особа)
35€
Ручек (по особа)
10€
Вечера (по особа)
10€
Свечена вечера со музичка програма
15€

За учесник се смета оној кој има прифатена усна или постер презентација.

За специјализантите е потребна потврда од шефот на катедра.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Информации за сместување и плаќање кај секретарот на конгресот:

Анастасија Митовска

Тел.: +389 (0)78 426 443

e-mail: acc@radiologija.org.mk