АБСТРАКТИ


Официјалниот јазик е Македонски и Англиски.

Абстрактите не треба да содржат повеќе од 200 зборови во Microsoft Word, Tahoma фонт 12.

Краен рок за пријавување на абстрактите е 30 Јули 2016год.