Генерални информации

Место на одржување: Хотел “ГРАНИТ” – Охрид
Време на одржување: 22-25.09.2016
Пријавување на:
Краен рок на пријавување абстракти: 30.07.2016
Постер презентации: во електронска форма на e-mail:

Котизации:

Специјалисти 140€
Специјализанти (по Радиологија) 60€
Радиолошки Технолози 40€
Студенти слободно

Сместување:

Цена на база ноќевање со појадок 1/1 соба 45€
Цена на база ноќевање со појадок 1/2 соба (по особа) 35€
Ручек (по особа) 10€
Вечера (по особа) 10€
Свечена вечера со музичка програма 15€

За учесник се смета оној кој има прифатена усна или постер презентација.

За специјализантите е потребна потврда од шефот на катедра.


Информации за сместување и плаќање кај секретарот на конгресот:

Анастасија Митовска

Тел.: +389 (0)78 426 443

e-mail: