Генерални информации

Место на одржување: Хотел “ГРАНИТ” – Охрид
Време на одржување: 22-25.09.2016
Пријавување на:
Краен рок на пријавување абстракти: 30.07.2016
Постер презентации: во електронска форма на e-mail:

Котизации:

Специјалисти140€
Специјализанти (по Радиологија)60€
Радиолошки Технолози40€
Студентислободно

Сместување:

Цена на база ноќевање со појадок 1/1 соба45€
Цена на база ноќевање со појадок 1/2 соба (по особа)35€
Ручек (по особа)10€
Вечера (по особа)10€
Свечена вечера со музичка програма15€

За учесник се смета оној кој има прифатена усна или постер презентација.

За специјализантите е потребна потврда од шефот на катедра.


Информации за сместување и плаќање кај секретарот на конгресот:

Анастасија Митовска

Тел.: +389 (0)78 426 443

e-mail: